متداول

Apr 22

متداول

دوقطعه عكس جديد پشت نويسي شده

      5-آيا مابه التفاوت تسهيلات ازدواج به متقاضياني که در ازدواج اول خود از تسهيلات کمتري نسبت


متداول

روش ها و آموزش های این بسته تئوری نبوده و براساس آموزش،تکرار و تمرین بنا گردیده است تا افراد مبتدی نیز بتوانند از آن استفاده کرده و به درآمدی باورنکردنی دست یابندفيديو متداول

{ مقطع متداول }

مقالة عن متداول

داوطلباني كه اسامي آنها در جداول ذيل به عنوان "پذيرفته شده نهايي" اعلام شده و تا كنون جهت ارائه مدارك مراجعه ننموده اند، با در دست داشتن مدارك زير، در روزشنبه مورخ 95/12/28 در بازه زماني ساعت 8 تا 12 ظهر  به آدرس : " ميدان راه آهن – ساختمان شهيد نوري - اداره كل منابع انساني و تشكيلات – گروه جذب و برنامه ريزي نيروي انساني " جهت انجام ساير امور مراجعه نمايند.

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي فرد 2 سري

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي والدين 

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي همسر در صورت تاهل

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي فرزندان 

اصل و كپي آخرين مدرك تحصيلي كه در زمان ثبت نام توسط داوطلب در سايت اعلام شده 2 سري

اصل و كپي كارت پايان خدمت  2 سري مختص آقايان

دوقطعه عكس جديد پشت نويسي شده

Source: http://railjob.ir/


مزيد من المعلومات حول متداول what is binary options trading here